“Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” 30.04.2013/ 28633 gereğince; çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemler arasında Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlamak veya hazırlatmak İŞVERENin yükümlülüğüdür. Bu konuda eğitim almış tecrübeli ekibimiz, işyerinizde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurarak Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlamanıza yardımcı olacaktır. Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlama sürecinde işyerinizde;

  • Patlayıcı ortam oluşmasını önleme,
  • Patlayıcı ortam tutuşmasını önleme,
  • Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alma,
  • İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol etme,
  • Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yapma,
  • Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alma,
  • Çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından koruma başlıkları esas alınır.

Paylaş: