UYGULAMA İLE ANINDA TAKİP

  • Atadıgınız yetkili kisilerin risk rapolarınıza ve iş güvenliği ile
  • doktolarımızın calısmalarına ulasma kolaylıgı
 

ALANINDA UZMAN ÇALIŞANLAR

  • Sektor bazlı olarak alanında uzman kişilerin
  • iş güvenliği ve sağlıgı hizmeti vermesi sağlanır.
 

DÜZENLİ BİLGİLENDİRME

  • Çalısanlarımızın firmanıza geldiği ve ayrıldığı anlar
  • otomatik olarak sizlere sms ve mail yolu ile bilgilendirilir.
 BÜYÜK VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞ ORTAĞI DENEYİMİ
  • 912 referansımız arasında yer alan büyük ve küçük ölçekli
  • firma deneyimimiz ile sizlerin en iyi hizmeti
  • en verimli şekilde alınması sağlanır.

 

Hizmetlerimiz

İş Güvenliği; Ülkemizde ki yürürlülük kapsamından olan Kanun 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur.

6331 sayılı İş Güvenliği Kanun’unun çalışma şekliyle ilgili yönetmeliğinin 1. Maddesinde Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev,yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

 

iş sağlığı; işyerinde çalışanların hem olası iş kazalarına karşı korunabilirliği, hem de sağlık güvenliğinin her daim güncel tutulabilmesi adına işyeri hekimliği hizmeti her zaman önem taşımaktadır.

Bu önem dahilinde de küçük ya da büyük hiç fark etmez, resmi bir iş yerinde mutlaka işyeri hekimi ve sağlık personelinin bulunması şarttır. Meydana gelmekte olan iş sağlığı kaynaklı kazalar ya da hastalıkların pek çoğu , bu hizmetin sistemli bir şekilde entegre edilmesi sayesinde ortadan kaldırılmaktadır.

 

Risk Analizi ve değerlendirme

Risk Analizi; Mevcut iş yerinizde var olan ya da dışarıdan gelebilmesi ihtimal tehlikelerin belirlenmesi ve tehlikelerin riske dönüşmesine yol açabilecek olan etmenler ile tehlikeli kaynaklardan oluşabilecek olan risklerin derecelendirilerek analiz edilmesiyle alınacak olan tedbirlerin belirlenmesi aşamasıdır.

Belirli dönem aralıklarıyla sürekli güncel tutulması gereken risk analizleri sayesinde de, iş yerlerinizde ki tehlike ve tehditleri önceden görebilme imkanına erişerek, maddi ve manevi her türlü problemin önüne hızlı bir şekilde geçebilmeyi başaracaksınız. Güven ve huzur dolu bir iş akıcılığı için risk analizi kavramı her daim hakimiyet altında tutulmalıdır.

 

Acil Durum Eylem Planı; olası doğal afetler, yangınlar, sabotaj, terör saldırısı, kimyasal ya da basınçlı kapların patlması gibi insan hayatının canına kastedebilecek olan durumlarda, iş yeri bireylerinin alması gerekn tedbirler halkasının neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılması aşamalarına Acil Durum Eylem Planı denmektedir.

Firmanın krokisinin çıkartılıp ekiplerin oluşturulması ve bu ekiplerin belirli periyotlarda tatbikatlarının yapılması sağlanır.

 

Eğitimlerimiz

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi; İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, güvenlik kültürü kazanılmasında son derece önemlidir.

 

Lider Ortak Sağlık Güvenlik Birimi; “HEDEF SIFIR İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI” Stratejisini uygulamaya çalışır.

 

İlkyardım Eğitimi;

22.05.2015 tarihli “İlkyardım Yönetmeliği” ve 13.06.2013 tarihli “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” gereği, sigortalı çalışanı olan işletme, kamu ve kuruluşlarında “ilkyardım Eğitimi” zorrunlu hale getirilmiştir.

 

Yangın Eğitimi; 6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği kanunu kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakılmaksızın yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.

 

 

Yüksekte Çalışma Eğitimi; Yapı işlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği’nde “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.”

 

Mesleki Yeterlilik; 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereği zorunluluk kapsamında olan meslek gruplarına çözüm ortağımız ile birilkte belgelendiriyoruz.

Paylaş: