Çalışma Saatleri: 08.00-17.00

Ülkemizde ki yürürlülük kapsamından olan Kanun 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur.

6331 sayılı İş Güvenliği Kanun’unun çalışma şekliyle ilgili yönetmeliğinin 1. Maddesinde Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev,yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

İşyerinde çalışanların hem olası iş kazalarına karşı korunabilirliği, hem de sağlık güvenliğinin her daim güncel tutulabilmesi adına işyeri hekimliği hizmeti her zaman önem taşımaktadır.

Bu önem dahilinde de küçük ya da büyük hiç fark etmez, resmi bir iş yerinde mutlaka işyeri hekimi ve sağlık personelinin bulunması şarttır. Meydana gelmekte olan iş sağlığı kaynaklı kazalar ya da hastalıkların pek çoğu , bu hizmetin sistemli bir şekilde entegre edilmesi sayesinde ortadan kaldırılmaktadır.