Çalışma Saatleri: 08.00-17.00

Geliştireceği sosyal sorumluluk faaliyetleri aracılığıyla sürdürebilir bir toplumsal yapı kurulmasına katkı sunmayı amaç edinen LİDER TMSM İş Sağlığı ve Güvenliği A.Ş.; yürüttüğü tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi ve bu faaliyetleri yürütürken kanuna, ahlak standartlarına ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranır. LİDER İSG, sadece şirket içini değil aynı zamanda sektörü, piyasaları, içinde yaşadığı yöreyi, sivil toplum kuruluşlarını ve kamu sektörünü de etkilediğinin ve tüm bu birimler ile işbirliği içinde çalışılması gereğinin bilincindedir.