Çalışma Saatleri: 08.00-17.00

İşyeri Hekimliği, işveren ve işçinin katılımıyla kaliteli, ekonomik, verimli ve hijyenik çalışma ortamı oluşturarak, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin sağlanması ve sürdürülmesidir.

Dünyada İşyeri Hekimliği
Dünyada işyeri hekimliği İlk olarak M.Ö. 460'lı yıllarda Hipokrat'ın kurşunun zararlı etkilerini tespitine ile başlamıştır. Yunan ve Roma uygarlıklarında M.Ö. 1500'lü yıllarda hekim olarak Paracelsus işçilerin sağlık sorunlarını incelemiş ve ‘’bütün maddeler zehirlidir ve dozu aşılmamalıdır’’ diyerek İşyeri Hekimliğinin temellerini atmıştır.

İtalyan Bernardino Ramazzini 17. yüzyılda iş ve hastalık ilişkisini kurmuştur ve işçilere ne iş yaptıklarının sorulması gerekir demiştir. İş sağlığının kurucusu ve babası kabul edilen Bernardino Ramazzini, ayrıntılı çalışma öyküsü üzerinde durmuş, İşyeri hekimliği İtalya’da doğmuş, gelişmesi İngiltere’de gelişmiştir. Daha sonra 1919 yılında Cenevre’de iş, haklar, ekonomi, yaşam şartları ve çalışma konularının iyileştirilmesi ve standardizasyonu için Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kurulmuş olup; Türkiye Cumhuriyeti de 1932 yılında katılmıştır.

Türkiye'de İlk İşyeri Hekimliği Uygulaması
Ereğli ve Zonguldak kömür havzası için iş sağlığı ile ilgili çeşitli konuların ele alındığı 1865 yılında Dilaver Paşa Nizamnamesi Türkiye’de İşyeri Hekimliği ile ilgili ilk uygulamadır.

Daha sonra Cumhuriyet döneminde birçok kanun ve nizamname çıkarılmış ve 1946’da Çalışma Bakanlığı kurulmuştur.

Sosyal sigortalar kanunları, iş kanunları, iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve yönetmelikler çıkarılmıştır.

En kıymetlisi de milli mücadele sırasında çıkarılan 151 sayılı Ereğli kömür havzası işçisinin hukukuna ilişkin kanundur.

Günümüzde İşyeri Hekimliği
Günümüzde işyeri hekimliği geniş katılımlı, sertifikalı, belgelendirilmiş, bilgili ve uzman destekli çalışanları ile insanca sağlıklı ve sosyal yaşam için gerekli şartların sağlandığı bir çalışma ortamı hedeflemektedir.

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı 2003 yılında uygulamaya girmiştir. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları yaygın olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş OSGB'ler eliyle yürütülür, teftiş ve rehberlik yapılır.

İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına Dair yönetmelik için linki tıklayınız.

http://www3.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=mevzuat&id=3