Çalışma Saatleri: 08.00-17.00

İşverenler, işyerlerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.

Lider İSG güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik, ölçüm, test, analiz ve değerlendirme hizmetlerini gerekli veuygun yeterlikte sunar. 

Toplam/Solunabilir Toz Ölçümü (Gravimetrik Metot)

Aeresol Ölçümü (havada bulunan katı, sıvı ve gaz parçacıkları)

Uçucu Organik Bileşikler (VOC- Aseton, Etanol, Ksilen, Vinilasetat vb.) Ölçümü

Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü (Propan, Bütan, O2, CO, CO2, O3, NOx, NO, SO2 vb.)

Makine Gürültüsü Ölçümü

Gürültü Ölçümü

Aydınlatma Ölçümü (gündüz-akşam-gece)

Metal Tozu (Alüminyum, Demir, Çinko, Kurşun, Bakır vb.) Ölçümü

Silika (SiO2) Ölçümü

Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

Alkali Toz (NaOH+ KOH+ LiOH) Ölçümü

Sıcaklık-Hava Akım Hızı-Nem Ölçümü

Termal Konfor (WBGT ve/veya PMV-PPD İndeksleri) Ölçümü

Ortam Titreşim Ölçümü

Elektromanyetik Alan Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

Toplam/Solunabilir Toz Ölçümü

Uçucu Organik Bileşikler (VOC- Aseton, Etanol, Ksilen, Vinilasetat vb.) Ölçümü

Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü (Propan, Bütan, O2, CO, CO2, O3, NOx, NO, SO2 vb.)

Gürültü Ölçümü

Metal Tozu (Alüminyum, Demir, Çinko, Kurşun, Bakır vb.) Ölçümü

Silika(SiO2) Ölçümü

Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

Alkali Toz (NaOH+ KOH+ LiOH) Ölçümü

Kişisel Maruziyet El- Kol ve/veya Tüm Vücut Titreşim Ölçümü